Jak bojovat proti korozi

Často lze slyšet: "Trabant nerezne, protože má karoserii z duroplastu..." Kéž by toto skutečně platilo! Snad každý, kdo Trabanta vlastní, ví, že toto tvrzení bohužel vůbec neplatí.

Trabant má totiž podvozek a celý rám karoserie kovový, duroplast byl použit pouze k obložení této kostry. S tím souvisí jedna důležitá zásada, na kterou by člověk neměl zapomínat např. při koupi Trabantu: Pokud chcete zjistit skutečný stav karoserie, podívejte se na Trabanta zespodu!

Pokud si tímto způsobem prohlédneme několik vozů, které jsou již zasaženy korozí, zjistíme, že Trabant, stejně jako každé jiné vozidlo, má svá určitá slabá místa, která mohou být dokonce i prorezlá a přitom jiné části vozu mohou být stále v pořádku.

Nejvíce jsou korozí ohrožena tato místa: prahy - jejich zadní část v místě, kam zasouváme hever, pokud chceme demontovat zadní kolo, příčný nosník, který vede mezi L a P prahem - jeho část, která je napojena na práh, přední podběhy - místo, kde se nachází horní část tlumiče, plech, který spojuje přední podběh s čelem karoserie /u typu 601 je na něm zespodu uchycen nárazník/, "vlaštovka", místo, kde se spojuje zadní podběh + podlaha zavazadlového prostoru + uchycení zadního blatníku, dále také celý vnější lem všech podběhů v místě, kde je na podběh přichycen blatník.

Všechny tyto části jsou vystaveny působení koroze jak z vnější strany, tak i z jejich vnitřní strany, krerou právě často tvoří dutou část karoserie, která je přístupná pouze speciálními otvory již z výroby nebo otvory, které musíme do karoserie vyvrtat.

Volba přípravků k ošetření vnější části podvozku a dutých částí karoserie je klíčová a je třeba zohlednit stav částí, které chceme ošetřovat a dále také, které přípravky byly použity k tomuto účelu na konkrétním vozidle v minulosti.

Na trhu je k dostání řada velmi kvalitních přípravků, které lze úspěšně použít na nová vozidla, avšak nejsou vhodné pro Trabanta např. z důvodu již velkého rozsahu koroze či kvůli použití určitých přípravků v minulosti. Řadu nových moderních přípravků je totiž vhodné použít pouze u dosud neošetřeného vozu žádným přípravkem.

V minulosti byl u nás k ošetření podvozku nejčastěji používán přípravek Tlumex Plast, k ošetření dutin přípravek Resistin ML. Oba přípravky lze i dnes zakoupit. V Německu byl k ošetření podvozku používán podobný přípravek jako Tlumex Plast, avšak i po mnoha letech si zachovával pružnost. K ošetření dutin byl v NDR používán a i dnes je na trhu přípravek Elaskon.

Ošetření podvozku

1. varianta: Žádný přípravek nebyl v minulosti použit

Za předpokladu, že podvozek nebyl žádným přípravkem ošetřen /nízká pravděpodobnost/ a původní barva je již zcela oprýskaná, je nutno podvozek vybrousit, natřít základovou barvou a poté použít např. Tlumex Plast nebo ještě lépe jiný přípravek, který si déle zachová pružnost, např. Motip Unterbodenschutz Antidroen auf Bitumenbasis.

Na prahy a podběhy lze použít jiný přípravek, který je také pružný, ale ještě lépe chrání tato místa před odletujícími kaménky - Motip Steinschlagschutz Ueberlackierbar.

2. varianta: Určitý přípravek byl v minulosti použit

Tato varianta je nejpravděpodobnější. Pokud byl použit Tlumex Plast, je nutno prohlédnout, zda se stále tento přípravek udržel na všech místech a jak moc je vůz napaden korozí. Je potřeba též vyzkoušet, jestli je Tlumex Plast stále pružný či úplně zatvrdl.

A varianta: Na podovozku se z větší části nachází spíše zatvrdlý Tlumex Plast, na mnoha místech se nachází koroze, některá místa jsou dokonce prorezlá. Prorezlé díly nechci vyměňovat, protože mám vůz pouze na dojetí:

V tomto případě je asi nejlepší zvolit co nejlevnější, nejjednodušší a nejefektivnější a nejméně pracné řešení. Vůz řádně umyjeme, necháme důkladně proschnout, nejlépe několik dní v létě na slunci bez deště nebo v garáži. Poté na kolébce vůz přetočíme na bok a celý podvozek včetně podběhů nastříkáme touto směsí: Resistin ML, transformátorový olej, petrolej a fermež. Samozřejmě je nutno dát pozor, aby olej nepronikl do brzdových bubnů apod.

Olej a Resistin ML mají konzervační schopnost, petrolej má schopnost vzlínat. Petrolej tedy "unáší" olej a Resistin ML i do takových míst, kam by tyto konzervační přípravky samy nepronikly /např. pod odfouklý nátěr Tlumex Plastu, kde se tvoří koroze/. Fermež naopak způsobí, že se konzervační přípravky v pórovitém orezlém místě jakoby " zatáhnou" a nevyprchají či nevyschnou. Po tomto ošetření i zatvrdlý Tlumex Plast opět změkne, olej navíc pronikne i na surový kov pod tímto nátěrem. Místa, která jsou již bez nátěru /Tlumex Plast odpadl/, jsou ošetřena napřímo.

Velmi důležité je i počasí a způsob jízdy po tomto ošetření vozidla, v neposlední řadě i s ohledem na ekologii. Následná jízda v dešti by efekt výrazně snížila a navíc by byl olej smýván. Je tedy dobré vůz po ošetření nechat např den stát a podložit jej např. igelitem a kartonem. Poté je možno za sucha vyjet na silnici, která může být i mírně prašná. Prach se mírně nachytá na celý podvozek a smísí se s přípravky, podvozek bude stále mastný, ale olej již nebude smýván.

Tento způsob konzervace odpovídá starému osvědčenému pravidlu: co je mastné, to nerezne. Dnes jej však již téměř nikdo nedoporučuje, hlavně s ohledem na ekologii. Pokud se však člověk řídí výše zmíněnými zásadami a nevyjede např. hned do deště, nezatíží ani ekologii a vůz bude mít s ohledem na jeho stav výborně ošetřen.

Na závěr uvádím, že velmi spořiví motoristé mohou použít místo petroleje naftu, místo transformátorového oleje pouze vyjetý olej a Resistin ML zcela vynechat. Samozřejmě rozhodně není možno tento postup doporučit před přistavením vozu k pravidelné STK.

B varianta: Tlumex Plast je z větší části zatvrdlý, ale pevně drží, pouze místy je odfouklý. Vůz nemá prorezlá místa a chci jej dobře ošetřit, aby mi ještě dlouho sloužil:

V tomto případě máme několik možností a bude záležet pouze na tom, kolik času jsme takovému vozu ochotni věnovat. Časově nejnáročnější by byl asi postup, kdy bychom odstraňovali starý Tlumex Plast /bylo by nutno jej potřít naftou a nechat ji několik dní působit, poté nátěr odstranit špachtlí/. Pak by bylo možno použít i některý moderní přípravek k novému nátěru. Pokud však původní nátěr opravdu drží, bylo by toto zbytečné. Stačí důkladně opravit odfouklá místa, obrousit je až na kov, poté natřít základovou barvou a nakonec opět Tlumex Plastem. Poté bych doporučil pouze lokálně použít výše zmíněnou směs konzervačních látek - Resistin ML, transformátorový olej, petrolej a fermež. Touto směsí bychom ošetřili pouze ta místa, která nejčastěji reznou, čili ta, která jsem uvedl v úvodu: konce prahů, místo spojení příčného nosníku a prahu, pruh cca 10 cm kolem lemu podběhu atd.

C varianta: Mám Trabanta pouze na srazy a chci ho mít ve skvělém stavu:

V tomto případě by bylo použití konzervační směsi na vnější část podvozku přeci jenom "nečistým" řešením. Nezbývá tedy nic jiného než veškeré původní nátěry odstranit či skutečně zjistit, zda původní nátěry skutečně pevně drží. Poté celý podvozek natřeme novým nátěrem, např. výše zmíněným přípravkem Motip Unterbodenschutz Antidroen auf Bitumenbasis. Poté je nutno pravidelně nátěr kontrolovat, zda se někde netvoří bublina, pod kterou by mohl podvozek reznout.

Ošetření dutin

Pokud nejsme původním majitelem Trabantu, nemůžeme mít nikdy jistotu, které přípravky byly k ošetření dutin v minulosti použity. Pokud např. předchozí majitel použil olej, nebylo by vhodné nyní použít pouze Resistin. Použití samotného Resistinu by nebylo vhodné ani tehdy, pokud je vůz byť jen místy prorezlý.

Pro jakoukoliv konzervaci dutin Trabantu bych tedy doporučil Resistin ML se stejnou příměsí jako bylo uvedeno výše - transformátorový olej, petrolej a fermež.

K ošetření dutin mého vozu jsem si zkonstruoval velmi jednoduchý nástroj: tlakový zahradní rozprašovač, k němu připojená hadička cca 1 m, na konci speciální tryska na stříkání dutin /má rozptyl do všech směrů/. Tímto rozprašovačem můžeme vůz ošetřit klidně každý rok, některá místa dle potřeby i opakovaně během jednoho roku.

Při stříkání dutin je dobré nešetřit, musíme mít skutečně jistotu, že se přípravek dostal všude tam, kam má. Případné přebytečné množství samo vyteče navrtanými otvory.

Nemá však podle mého názoru smysl otvory zaslepit, poté nalít do dutin přípravek a po určité době otvory uvolnit a přípravek vypustit. Spotřeba přípravku by byla neúměrná, náplň by se držela pouze v dolní části dutiny a nevyplňovala ji celou. Důležitější je použít dobrou trysku, která zavede přípravek na všechna místa a hlavně použít petrolej, který vzlíná!

Zpět